forex trading logo

PG nr 1

Statystyki

Home
Informacja dla rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 28 maja 2020 14:59

ORSzanowni Państwo!

W związku z przedłużającym się okresem zamknięcia Szkoły, który potrwa co najmniej do 7 czerwca 2020 r. przekazuję następujące informacje:

 • od 25 maja br udostępnione są dla korzystających obiekty sportowe MZS w Radziejowie, wg wcześniej określonych zasad oraz zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem epidemicznym. Funkcjonuje także boisko Orlik. Nadal zamknięte dla użytkowników pozostają obiekty zewnętrzne, tj. plac zabaw i siłownie.
 • Zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas młodszych SP zorganizuje się po poinformowaniu wychowawcy klasy na 2 dni prrzed terminem przybycia dziecka do szkoły.
 • od 1 czerwca br udostępnia się mozliwość korzystania z opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom wcześniej korzystającym z usług przedszkola.
 • od 1 czerwca br. istnieje możliwość korzystania z wypożyczalni biblioteki szkolnej dla wszystkich uczniów naszej SP. Procedura w WIĘCEJ.
 • od 1 czerwca br. możliwe będzie przeprowadzenie na terenie szkoły konsultacji dla wszystkich uczniów. Nadal rekomenduje się pracę zdalną przy pomocy narzędzi internetowych. O konieczności przeprowadzenia konsultacji decydować będą nauczyciele w porozumieniu z opiekunami.
 • 1 czerwca br. z przyczyn oczywistych nie odbędzie się planowany festyn z okazji Dnia Dziecka. Jest to dzień pracy, a o jej charakterze decydować będą nauczyciele na poszczególnych zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym.

Z dniem 1 czerwca 2020 r, uruchamia się do użytku przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów bibliotekę szkolną w zakresie wypożyczania i zwrotu książek. Czytelnia pozostaje nieczynna aż do odwołania.

Korzystający z biblioteki stosuje się do niżej wymienionej procedury.

 1. Pracownicy i korzystający z biblioteki muszą być zdrowi. Nie dopuszcza się do korzystania osób, które mają objawy przeziębienia (podwyższoną temperaturę, kaszel, katar, duszności).
 2. Obowiązuje zakaz wstępu dla osób, które miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z chorymi na COVID-19 oraz osobami skierowanymi do obowiązkowej kwarantanny.
 3. Nauczyciel-bibliotekarz przybywa i przygotowuje pomieszczenia do użytku godzinę przed rozpoczęciem pracy
 4. Biblioteka jest czynna dla korzystających w godzinach od 9:00 do 13:00.
 5. Korzystający z biblioteki przybywają do szkoły pojedynczo. Po przybyciu do wejścia kontaktują się telefonicznie i przekazują informację o chęci wejścia do obiektu. Pracownik Zespołu udostępnia możliwość wejścia i skorzystania z wypożyczalni książek. Korzystający unikając kontaktu z osobami pozostającymi na terenie placówki udaje się do pomieszczeń biblioteki. Po opuszczeniu biblioteki niezwłocznie udaje się do wyjścia i opuszcza teren szkoły. Przez cały czas pobytu na terenie Zespołu obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
 6. Bibliotekarz prowadzi rejestr, w którym zapisuje datę, godzinę oraz nazwisko i imię osób korzystających.
 7. Przed i po wyjściu korzystający obowiązkowo muszą poddać się zabiegowi dezynfekcji rąk.
 8. Przyjmowane książki podlegają kwarantannie, wg następujących zasad:
 • Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma
 • Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • Przyjęte książki powinny zostać odłożone do wydzielonego pomieszczenia Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, która trwa 72 godziny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 • Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 • Dodatkowo raz dziennie (każdego ranka w dniu otwarcia biblioteki) prowadzi się dezynfekcję powierzchni podłogi, parapetów, blatów stołów i ławek.

Na terenie szkoły rekomenduje się stosowanie środków ochrony dróg oddechowych.

 Z dniem 1 czerwca 2020 r, uruchamia się do użytku przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów bibliotekę szkolną w zakresie wypożyczania i zwrotu książek. Czytelnia pozostaje nieczynna aż do odwołania.

Korzystający z biblioteki stosuje się do niżej wymienionej procedury.

1.     Pracownicy i korzystający z biblioteki muszą być zdrowi. Nie dopuszcza się do korzystania osób, które mają objawy przeziębienia (podwyższoną temperaturę, kaszel, katar, duszności).

2.     Obowiązuje zakaz wstępu dla osób, które miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z chorymi na COVID-19 oraz osobami skierowanymi do obowiązkowej kwarantanny.

3.     Nauczyciel-bibliotekarz przybywa i przygotowuje pomieszczenia do użytku godzinę przed rozpoczęciem pracy

4.     Biblioteka jest czynna dla korzystających w godzinach od 9:00 do 13:00.

5.     Korzystający z biblioteki przybywają do szkoły pojedynczo. Po przybyciu do wejścia kontaktują się telefonicznie i przekazują informację o chęci wejścia do obiektu. Pracownik Zespołu udostępnia możliwość wejścia i skorzystania z wypożyczalni książek. Korzystający unikając kontaktu z osobami pozostającymi na terenie placówki udaje się do pomieszczeń biblioteki. Po opuszczeniu biblioteki niezwłocznie udaje się do wyjścia i opuszcza teren szkoły. Przez cały czas pobytu na terenie Zespołu obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.

6.     Bibliotekarz prowadzi rejestr, w którym zapisuje datę, godzinę oraz nazwisko i imię osób korzystających.

7.     Przed i po wyjściu korzystający obowiązkowo muszą poddać się zabiegowi dezynfekcji rąk.

8.     Przyjmowane książki podlegają kwarantannie, wg następujących zasad:

?       Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma

?       Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

?       Przyjęte książki powinny zostać odłożone do wydzielonego pomieszczenia Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, która trwa 72 godziny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

?       Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

?        Dodatkowo raz dziennie (każdego ranka w dniu otwarcia biblioteki) prowadzi się dezynfekcję powierzchni podłogi, parapetów, blatów stołów i ławek.

W drodze do i po opuszczeniu obiektu obowiązują środki ochrony dróg oddechowych.
 

Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012