forex trading logo

Statystyki

Home
Witajcie - zielony powrót do szkoły! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 13 maja 2021 10:50

MZS

Po bardzo długiej przerwie także uczniowie klas starszych wreszcie wracają do szkoły! 17 maja 2021 r. jeszcze w trybie hybrydowym, ale po 2 tygodniach (31 maja 2021 r.) już w normalnym składzie. Nadal jednak należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w pomieszczeniach szkoły. Pamiętamy o obowiązku zakładania maseczek na drogi oddechowe w przestrzeni wspólnej (sztania, korytarze, hol, klatki schodowe). W klasie można maseczkę zdjąć, podobnie na boisku. Nadal jednak obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (odległości 1,5 metra między osobami). Wszystkie regułyy bezpieczeństwa w formie dokumentu można znaleźć w wiadomości przesłanej komunikatorem w e-dzienniku.

 Dni pracy w trybie hybrydowym określiliśmy hasłem: Zielony powrót do szkoły. Szczegóły w więcej, gdzie zamieszczamy też zasady pracy hybrydowej.

Witajcie - zielony powrót do szkoły!

Wiosna wybuchła już w pełni, dlatego nasz powrót do szkoły sponsoruje kolor zielony.

Przybywając do szkoły od 17 maja br. ubierzcie się na zielono (albo zadbajcie choćby o akcenty zielone w ubiorze). Stan pandemii wymusza wietrzenie sal i przebywanie na świeżym powietrzu. Dlatego lekcje będą odbywały się na świeżym powietrzu. Musicie być na to przygotowani. Bezwzględnie lekcje w-f będą odbywać się na powietrzu: boisku, ale również urządzeniach placu zabaw i siłowni zewnętrznej, także w lesie. W czasie pobytu w szkole wychowawcy mogą organizować mini pikniki na kocach.

Boisko będzie szeroko otwarte. Na przerwach zadbamy o dodatkowe atrakcje: muzyczno - gimnastyczne.

Okres pracy hybrydowej (17 maja - 28 maja 2021 r.) jest wolny od:

 • niezapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek
 • jedynek/negatywnych ocen
 • sprawdzania zaległych notatek w zeszytach.

Pytać i rozmawiać z Wami na pewno będziemy. Prosimy o otwartość w kontaktach, nie grożą Wam za to jedynki.


Zarządzenie nr 33/20/21

Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
z dnia 11.05.2021 roku

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie zarządza co następuje:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

W dniach od 17 maja do 28 maja 2021 r. uczniowie klas 4 - 8 PSP nr 1 w Radziejowie pracować będą w trybie hybrydowym wg następującego harmonogramu:

 • Tryb stacjonarny na terenie szkoły:
 • Klasy 4: 17, 19, 21 maja 2021 r.
 • Klasa 5: 18, 20, 24, 28 maja 2021 r.
 • Klasy 6: 17, 19, 21 maja 2021 r.
 • Klasy 7: 18, 20, 24, 28 maja 2021 r.
 • Klasy 8: 24, 28 maja 2021 r.; 25 - 27 maja 2021 r egzamin ósmoklasisty
  • W pozostałe dni klasy pracują w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem dotychczas używanych narzędzi pakietu Google Suite/workspace (classroom i meet)

Zajęcia w szkole odbywać się będą w przydzielonych klasom stałych salach:

 • Klasa 4a         sala 201
 • Klasa 4b         sala 203
 • Klasa 4c         sala 209
 • Klasa 5a         sala 207
 • Klasa 6a         sala 211
 • Klasa 6b         sala 202
 • Klasa 6c         sala 206
 • Klasa 6d         sala 208
 • Klasa 6e         sala 207
 • Klasa 7a         sala 206
 • Klasa 7b         sala 210
 • Klasa 7c         sala 209
 • Klasa 7d         sala 203
 • Klasa 8a         sala 208
 • Klasa 8b         sala 201
 • Klasa 8c         sala 211
 1. Oddziały Przedszkola oraz klasy 1-3 PSP nr 1 w Radziejowie pracują w trybie stacjonarnym.
 2. Dni 25 - 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w całej szkole. Prawo przebywania na jej terenie mają tylko osoby zaangażowane w pracę komisji, zespołów nadzorujących, organizację i obsługę techniczną egzaminu. Lekcje zdalne nie odbywają się. Przedszkole pracuje bez zmian.
 3. W w/w okresie obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
 4. Autobus szkolny kursuje wg zmienionego rozkładu jazdy: Dowożenie: jednym kursem o godz. 7:00; odwożenie: 12:45 oraz 15:15 wyjazd z przystanku spod szkoły całą trasą.
 5. Świetlica szkolna pracuje bez zmian w wyznaczonych planem godzinach.
 6. Stołówka szkolna pracuje w trybie standardowym.

Od 31 maja 2021 r. szkoła wraca do standardowego trybu pracy wg obowiązującego planu lekcji.

 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012