Językowa Liga Zadaniowa
forex trading logo

Statystyki

Home
Językowa Liga Zadaniowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 28 września 2017 11:10

becinkskiW imieniu nauczycieli języków obcych naszego Gimnazjum - Sylwii Lazar, Renaty Meller i Przemka Stolarskiego - serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Językowej Lidze Zadaniowej - edycja 2017/2018. Szczegóły regulaminowe w więcej...


GIMNAZJALNA JĘZYKOWA LIGA ZADANIOWA 2017/2018

Cele:

- poszerzenie i utrwalenie poznanego słownictwa,

- popularyzowanie nauki języka obcego (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego),

- motywowanie uczniów do samodzielnej nauki języka obcego (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego).


Zasady ogólne przeprowadzenia konkursu:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III gimnazjum.

2. Każdy uczeń, który zgłosi chęć do wzięcia udziału w konkurskie może wybrać 1, 2 lub 3 języki.

2.Uczniowie otrzymują na początku każdego miesiąca listę słówek.

3.Na koniec miesiąca piszą test ? dokładny termin i miejsce zostanie podany na tydzień przed kolejnym etapem.

4. Czas trwania poszczególnych etapów to 30 min. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 50. Punkty za poszczególne zadania są przyznawane w systemie 0-1. Za każdy poprawnie wpisany wyraz uczestnik otrzymuje 1 pkt. Za każdy błędnie wpisany wyraz lub brak wpisania wyrazu uczestnik otrzymuje 0 pkt.

5. Test  składa się z 3 zadań:

a) zadanie 1 polega na przetłumaczeniu 30 słówek (15 z j.polskiego na j. obcy ( angielski, niemiecki, hiszpański) oraz 15 słówek z j.obcego (angielski, niemiecki, hiszpański) na język polski.),

b) zadanie 2 polega na wpisaniu 1 słowa, które pasuje do konteksty zdania; pierwsza litera zostanie podana.

c) zadanie 3 polega na wpisaniu 1 słowa, które pasuje do kontekstu zdania bez podpowiedzi.

5. Uczeń, który nie przystąpi z jakiegoś powodu do testu, nie może go pisać w innym terminie.

6. Liczba uzyskanych punktów z poszczególnych testów jest sumowana w czerwcu.

6.Konkurs składa się z 9 etapów.

 

Ocena prac i ogłoszenie wyników

1.W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Sylwia Lazar, p. Renata Meller i p. Przemysław Stolarski.

2.W terminie 7 dni od daty przeprowadzenia poszczególnych etapów organizator poda do publicznej wiadomości wyniki punktowe poprzez umieszczenie ich na szkolnej tablicy ogłoszeń.

3. Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie i publikowanie wyników.

3.MISTRZEM SŁÓWEK 2017/2018 zostanie uczeń, który uzyska najwięcej punktów.

4.W przypadku, gdy dwóch uczniów uzyska taką samą liczbę punktów miejsca, będą przyznawane ex aequo.

 

Nagrody

1.Laureaci  I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz podwyższoną ocenę końcową z języka obcego, którego są laureatem.

2.Zwycięzca otrzyma nagrodę główną oraz tytuł MISTRZ SŁÓWEK 2017/2018.

3. Uczniowie, których wynik końcowy wyniesie 60% lub wyżej otrzymają BDB ocenę cząstkową z danego języka.

4. Pozostali uczestnicy, którzy przystąpią do min. 5 testów - otrzymają uwagę pozytywną.


Uwagi końcowe:

Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

 

Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012