forex trading logo

Statystyki

Home Dzwonki lekcyjne
Dzwonki lekcyjne

Harmonogram zajęć lekcyjnych i przerw
w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie

Lp. Początek lekcji Koniec lekcji
1. 8.00 8.45
2. 8.55 9.40
3. 9.50 10.35
4. 10.45 11.30
5. 11.50 12.35
6. 12.45 13.30
7. 13.35 14.20
8. 14.25 15.10

Warianty lekcji w MZS w Radziejowie
(wariant A - standard; pozostałe wykorzystywane w razie nadzwyczajnych potrzeb)

Lp. Wariant "A" Wariant "B" Wariant "C"
1 lekcja 8.00 - 8.45 8.00 - 8.30 8.00 - 8.45
2 lekcja 8.55 - 9.40 8.35 - 9.05 8.55 - 9.40
3 lekcja 9.50 - 10.35 9.10 - 9.40 9.50 - 10.35
4 lekcja 10.45 - 11.30 9.45 - 10.15 10.45 - 11.30
5 lekcja 11.50 - 12.35 10.20 - 10.50 11.50 - 12.20
6 lekcja 12.45 - 13.30 10.55 - 11.25 12.25 - 12.55
7 lekcja 13.35 - 14.20 11.40 - 12.10 13.00 - 13.30
8 lekcja 14.25 - 15.10 12.15 - 12.45 13.35 - 14.05


Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012