forex trading logo

PG nr 1

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - przedszkole

W dniach od 21.02.2019 do 01.03.2019 przedszkole przyjmowało od rodziców Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci na rok 2019/2020. Wpłynęło 111 deklaracji:

 • na ul. Polną 1 - 62 deklaracje
 • na ul. Szkolną 28 - 49 deklaracji

W związku z powyższym na dzień 05.03.19 ustalono 60 miejsc wolnych w/g następującego podziału:

 • Polna 1 - 36 wolnych miejsc
 • Szkolna 28 - 24 wolne miejsca

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta (szczegóły poniżej) w dniach od 06.03.2019 do 22.03.2019 przedszkole będzie prowadziło nabór Wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 (I etap)


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapisów do Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie. Szczegóły: dokumenty, zasady rekrutacji i wniosek określa ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Remigiusz Koźmiński
Dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół
w Radziejowie 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie

 • 21.02.2019 r. - 1.03.2019 r. - Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola. Deklaracja do pobrania w sekretariacie przedszkola na ul. Polnej 1 w Radziejowie.
 • 5.03.2019 r. - Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu
 • 6.03.2019 r. - 22.03.2019 r.  - Nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 • 25.03.2019 r. - 27.03.2019 r. - Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
 • 28.03.2019 r. - Podanie wyników naboru do wiadomości publicznej.
 • 1.04.2019 r. - 12.04.2019 r. - Nabór wniosków jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami do II etapu postępowania rekrutacyjnego
 • 15.04.2019 r. - 18.04.2019 r Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
 • Do 19.04.2019 r. - Podanie wyników II naboru do wiadomości publicznej.
 • Do 31.08.2019 r. - Postępowanie uzupełniające jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami

Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012