forex trading logo

PG nr 1

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - przedszkole

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapisów do Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie. Szczegóły: dokumenty, zasady rekrutacji i wniosek określa ZARZĄDZENIE NR 112/2020 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Remigiusz Koźmiński
Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Szkół
w Radziejowie


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie

  • 18.02.2021 r. - 26.02.2021 r. - Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola. Deklaracja do pobrania w sekretariacie przedszkola na ul. Polnej 1 w Radziejowie lub ze strony umradziejow.pl
  • 4.03.2021 r. - Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu
  • 8.03.2021 r. - 25.03.2021 r.  - Nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola.
  • 26.03.2021 r. - 29.03.2021 r. - Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
  • 30.03.2021 r. - Podanie wyników naboru do wiadomości publicznej.
  • 1.04.2021 r. - 14.04.2021 r. - Nabór wniosków (jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami) do II etapu postępowania rekrutacyjnego
  • 15.04.2021 r. - 16.04.2021 r Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
  • Do 20.04.2021 r. - Podanie wyników II naboru do wiadomości publicznej.
  • Do 31.08.2021 r. - Postępowanie uzupełniające jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012