forex trading logo

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - przedszkole

Radziejów, 09.05.2017

Lista Kandydatów przyjętych do MZS Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie

na rok szkolny 2017/2018

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 21/16/17 Dyrektora MZS dn. 05.05.17 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 09.05.17 przyjmuje na rok szkolny 2017/2018 niżej wymienionych kandydatów:

Lp. Nazwisko i imię/imiona dziecka

1 Adamkiewicz Antoni

2 Adamkiewicz Miłosz Jan

3 Belica Julia

4 Czynszak Natalia

5 Dominiak Piotr

6 Estkowski Gabriel

7 Ignasiak Oliwia

8 Janowski Igor

9 Kardasz Zofia

10 Kardasz Nadia

11 Kostrzewska Julia

12 Lewandowska Matylda

13 Miętkiewicz Jan

14 Modrzejewski Marcel

15 Paprocki Hubert

16 Piński Radosław

17 Polaszek Aleksandra

18 Radaszewski Mateusz

19 Rogalska Adrianna

20 Sankiewicz Alan

21 Suchara Lena

22 Szulikowska Alicja

23 Wachowska Olga

24 Wojciechowski Jakub

25 Załęcka Lena

26 Zarzycka Julia

27 Zientek Filip

28 Żbikowska Marta

Komisja Rekrutacyjna ustaliła 31 wolnych miejsc. Dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Radziejów na podstawie złożonych wniosków zostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacyjnego, który zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 190/2017 Burmistrza Miasta Radziejów z dn. 30.03.17.


Lista Kandydatów nie zakwalifikowanych do MZS Publicznego Przedszkola Nr 1

w Radziejowie na rok szkolny 2017/2018

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 21/16/17 Dyrektora MZS dn. 05.05.2017 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 09.05.2017 (z uwagi na nieosiągnięcie wieku przedszkolnego) nie zakwalifikowała na rok szkolny 2017/2018 niżej wymienionych kandydatów:

1. Ostrowski DominikZgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 190/2017 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów podaję do wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola,  dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów

 • 03.04.2017 r. - 10.04.2017 r.
  Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola. Deklaracja do pobrania w sekretariacie przedszkola na ul. Polnej 1 w Radziejowie.
 • 11.04.2017r. - 14.04.2017r.
  Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu
 • 18.04.2017r. - 28.04.2017r.
  Nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola. Wnioski do pobrania w sekretariacie przedszkola na ul. Polnej 1 w Radziejowie.
 • 08.05.2017 r. - 09.05.2017 r.
  Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
 • 10.05.2017 r. 
  Podanie wyników naboru do wiadomości publicznej.
 • 15.05.2017 r. - 26.05.2017 r. 
  Nabór wniosków jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami do II etapu
  postępowania rekrutacyjnego
 • 29.05.2017 r. - 30.05.2017 r
  Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
 • 31.05.2017 r.
  Podanie wyników II naboru do wiadomości publicznej.
 • 01.06.2017 r. - 31.08.2017 r.
  Postępowanie uzupełniające jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami
Dokumenty i wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola do pobrania TUTAJ. Poniżej Zarządzenie Burmistrza Miasta Radziejów, dotyczące naboru.Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012