forex trading logo

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - przedszkole

ZARZĄDZENIE NR 250/2018

BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 07 marca 2018 roku

w sprawie podania do wiadomości publicznej liczby wolnych miejsc w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Radziejów dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art.  154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Radziejów dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 wynosi 50.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół
w Radziejowie.

§3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Treść zarządzenia zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w BIP Urzędu Miasta Radziejów oraz na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół
w Radziejowie.
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 245/2018 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów podaję do wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola,  dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów

 • 26.02.2018 r. - 6.03.2018 r.
  Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola. Deklaracja do pobrania w sekretariacie przedszkola na ul. Polnej 1 w Radziejowie.
 • 7.03.2018 r.
  Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu
 • 8.03.2018 r. - 23.03.2018 r.
  Nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 • 26.03.2018 r. - 27.03.2018 r.
  Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
 • 28.03.2018 r. 
  Podanie wyników naboru do wiadomości publicznej.
 • 3.04.2018 r. - 16.04.2018 r. 
  Nabór wniosków jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami do II etapu
  postępowania rekrutacyjnego
 • 17.04.2018 r. - 18.04.2018 r
  Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
 • Do 20.04.2018 r.
  Podanie wyników II naboru do wiadomości publicznej.
 • Do 31.08.2018 r.
  Postępowanie uzupełniające jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscamiDokumenty i wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola do pobrania TUTAJ. Poniżej Zarządzenie Burmistrza Miasta Radziejów, dotyczące naboru.Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012