forex trading logo

PG nr 1

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - przedszkole

UWAGA!

W związku ze specjalnymi środkami w zwalczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju (zamknięcie placówek oświatowych) wydłuża się składanie wniosków do 8 kwietnia 2020 r. Termin ten może ulec zmianie.


Komisja Rekrutacyjna do Publicznego Ptrzedszkola nr 1 w Radziejowie, po przeanalizowaniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożonych przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 przygotowano 40 miejsc dla dzieci nowoprzyjętych.

Szczegóły postępowania opisane są poniżej.

Serdecznie zapraszamy!Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapisów do Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie. Szczegóły: dokumenty, zasady rekrutacji i wniosek określa ZARZĄDZENIE NR 112/2020 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Remigiusz Koźmiński
Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Szkół
w Radziejowie


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie

  • 20.02.2020 r. - 28.02.2020 r. - Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola. Deklaracja do pobrania w sekretariacie przedszkola na ul. Polnej 1 w Radziejowie.
  • 4.03.2020 r. - Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu
  • 5.03.2020 r. - 25.03.2020 r.  - Nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola.
  • 26.03.2020 r. - 31.03.2020 r. - Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
  • 31.03.2020 r. - Podanie wyników naboru do wiadomości publicznej.
  • 1.04.2020 r. - 15.04.2020 r. - Nabór wniosków (jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami) do II etapu postępowania rekrutacyjnego
  • 16.04.2020 r. - 20.04.2020 r Prace Komisji rekrutacyjnej i sporządzenie protokołu.
  • Do 20.04.2020 r. - Podanie wyników II naboru do wiadomości publicznej.
  • Do 31.08.2020 r. - Postępowanie uzupełniające jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami

Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012