forex trading logo

Statystyki

Home Rada Rodziców
Rada Rodziców PSP nr 1 w Radziejowie


 • Numer konta Rady Rodziców   ( 1 Artykuł )

  Numer konta Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie na które można dokonywać wpłat na Fundusz Rady Rodziców: 59 9550 0003 2018 0005 4175 0001

 • Prezydium Rady Rodziców 2013/2014   ( 1 Artykuł )


 • Preliminarz wydatków 2013/2014   ( 1 Artykuł )


 • Skład Prezydium Rady Rodziców PSP nr 1 2014/2015   ( 1 Artykuł )


 • Preliminarz wydatków Rady Rodziców 2014/2015   ( 1 Artykuł )


 • Skład Prezydium Rady Rodziców 2015/2016   ( 1 Artykuł )

  Na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 roku członkowie Rady Rodziców wybrali Prezydium składające się z 7 osób. W załączniku zamieszczono szczegółową informację na ten temat.

 • Wydatki w roku szkolnym 2014/2015   ( 1 Artykuł )

  W minionym roku szkolnym Rada Rodziców dysponowała Funduszem Rady na podstawie ustalonego wcześniej Preliminarza. Szczegółowa informacja na temat poniesionych wydatków w załączeniu.

 • Preliminarz wydatków Rady Rodziców 2015/2016   ( 1 Artykuł )

  Na posiedzeniu w dniu 15 października 2015 roku Prezydium Rady Rodziców PSP Nr 1 w Radziejowie uchwaliło "Preliminarz wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016". Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

 • Skład Prezydium Rady Rodziców 2016/2017   ( 1 Artykuł )

  Na posiedzeniu w dniu 30 września 2016 roku członkowie Rady Rodziców wybrali Prezydium składające się z 7 osób. W załączniku zamieszczono szczegółową informację na ten temat.

 • Wydatki w roku szkolnym 2015/2016   ( 1 Artykuł )

  W minionym roku szkolnym Rada Rodziców dysponowała Funduszem Rady na podstawie ustalonego wcześniej Preliminarza. Szczegółowa informacja na temat poniesionych wydatków w załączeniu

 • Preliminarz wydatków w roku szkolnym 2016/2017   ( 1 Artykuł )

  Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 roku Prezydium Rady Rodziców uchwaliło Preliminarz wydatków na rok szkolny 2016/2017. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 • Skład Prezydium Rady Rodziców 2017/2018   ( 1 Artykuł )

  Na posiedzeniu w dniu 20 września 2017 roku członkowie Rady Rodziców wybrali Prezydium składające się z 7 osób. W załączniku zamieszczono szczegółową informację na ten temat.

 • Wydatki i wpływy na Fundusz Rady Rodziców   ( 1 Artykuł )

  W minionym roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców dysponowała Funduszem Rady na podstawie ustalonego wcześniej Preliminarza. Szczegółowa informacja na temat poniesionych wydatków w załączeniu

 • Preliminarz wydatków w roku szkolnym 2017/2018   ( 1 Artykuł )

  Na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 roku Prezydium Rady Rodziców uchwaliło Preliminarz wydatków na rok szkolny 2016/2017. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 • Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019   ( 1 Artykuł )

  Szanowni Państwo.

  Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 24 września 2018 roku

  wybrała ofertę ubezpieczeniową firmy Interrisk.

  Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami ubezpieczenia,

  które zostały załączone do artykułu.


 • Skład Prezydium Rady Rodziców 2018/2019   ( 1 Artykuł )

  Na posiedzeniu w dniu 24 września 2018 roku członkowie Rady Rodziców wybrali Prezydium składające się z 7 osób. W załączniku zamieszczono szczegółową informację na ten temat.

 • Wydatki i wpływy na Fundusz Rady Rodziców   ( 1 Artykuł )

  W minionym roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców dysponowała Funduszem Rady na podstawie ustalonego wcześniej Preliminarza. Szczegółowa informacja na temat poniesionych wydatków w załączeniu

 • Preliminarz wydatków w roku szkolnym 2018/2019   ( 1 Artykuł )

  Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2018 roku Prezydium Rady Rodziców uchwaliło Preliminarz wydatków na rok szkolny 2018/2019. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012