forex trading logo

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - PSP nr 1 w Radziejowie

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2016 (które jeszcze nie uczęszczają do szkoły podstawowej) do zapisów do klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie. Dzieci w wieku 7 lat do szkoły zgłaszane są obowiązkowo. Rodzice dzieci 6 - letnich mają prawo do zapisu dziecka do szkoły.

Termin składania zgłoszeń do szkoły: 1 marca - 14 kwietnia 2023 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście w sekretariacie MZS w Radziejowie,
 • po zeskanowaniu elektornicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • pocztą tradycyjną na adres: MZS w Radziejowie, ul. Szkolna 28, 88-200 Radziejów
 • do skrzynki pocztowej na bramce wejściowej szkoly przy ul. Szkolnej 28 w Radziejowie

21 kwietnia 2023 r. zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do szkoły. Następnie, w przypadku wolnych miejsc, do 31 sierpnia 2023 r. prowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Formuarz zgłoszenia do pobrania TUTAJ. Zarządzenie Burmistrza Miasta Radziejów TUTAJ. Uchwała RM Radziejów dotycząca kryteriów przyjęć TUTAJ.

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci mogą liczyć na następujące udogodnienia:
 • klasy nie będą liczyć więcej niż 25 uczniów; 
 • dzieci otrzymają darmowe podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 • naukę w klasie prowadzić będzie 1 nauczyciel (prócz zajęć specjalistycznych)
 • czas zajęć lekcyjnych jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci
 • treści podstawy programowej i tempo jej realizacji będzie dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia
 • pomocy psychologiczno - pedagogicznej według potrzeb
 • wyodrębnionego miejsca przebywania w szkole i miejsca zabaw
 • rozwijania swoich zainteresowań i talentów w ramach zajęć pozalekcyjnych, również sportowych
 • wskazówek dla rodziców dotyczących rozwoju dzieci w formie ocen opisowych semestralnej i rocznej
 • rozwiniętego, jednolitego systemu pracy zdalnej (na bazie pakietu Google Workspace) w razie konieczności zmiany nauki na tryb zdalny.

Dodatkowo Miejski Zespół Szkół w Radziejowie zapewnia:

 • zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni dla uczniów klasy zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez rodziców
 • opiekę świetlicową
 • gabinet profilaktyki i medycyny szkolnej
 • dowożenie dzieci z okolic Radziejowa lub zwrot kosztów dowożenia z miejscowości gdzie nie docierają szkolne linie autobusowe (w obwodzie szkoły)
 • szatnię wyposażoną w indywidualne szafki z miejscem do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych
 • toalety dostosowane do wieku dzieci.

Planuje się zorganizowanie Drzwi otwartych, w których mogą wziąć udział przyszli uczniowie wraz z rodzicami w celu zapoznania się z otoczeniem, nauczycielami i starszymi kolegami w szkole. Terminy podane zostaną po ogłoszonieu listy dzieci przyjętych do szkoły.

Serdecznie zapraszam

Remigiusz Koźmiński
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie

KLASA I A

1.   Augustyniak Natasza Lena

2.   Brochocka Hanna

3.   Budziszewski Marcel Jan

4.   Czynszak Zuzanna

5.   Ginczelewski Michał

6.   Gralak Wiktor

7.   Kurtys Maciej

8.   Malinowska Ruth Shilon

9.   Paczkowska Julia

10.Radzimski Aleks

11.Szpolerowska Lena Kaja

12.Walczak Antoni

13.Wojciechowska Lena

Wojciechowska Martyna

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012