forex trading logo

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - PSP nr 1 w Radziejowie

kopernik

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radziejowa ogłoszone zostały wyniki rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie. W dniu dzisiejszym przedstawiamy przydział dzieci do poszczególnych klas. Nazwiska wychowawców znane będą w II połowie sierpnia. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.

KLASA I A
1. Augustyniak Natasza Lena
2. Brochocka Hanna
3. Budziszewski Marcel Jan
4. Czynszak Zuzanna
5. Ginczelewski Michał
6. Gralak Wiktor
7. Kurtys Maciej
8. Malinowska Ruth Shilon
9. Paczkowska Julia
10. Radzimski Aleks
11. Szpolerowska Lena Kaja
12. Walczak Antoni
13. Wojciechowska Lena
14. Wojciechowska Martyna

KLASA I B
1. Baczyński Adrian Kacper
2. Benedykcińska Katarzyna
3. Benedykciński Filip
4. Ciechanowski Aleksander Daniel
5. Ciechanowski Mikołaj Jan 
6. Czerniejewska Lena
7. Górczyński Mikołaj Rafał
8. Iglewski Igor
9. Jaskulska Roksana Anna
10. Kmieć Maciej Artur
11. Lampowski Oliwier
12. Linowiecka Julia
13. Łukanowski Bartosz
14. Małecki Jakub Hubert
15. Mierzejewska Martyna
16. Nowicka Julia
17. Stanny Julia
18. Stolarska Zuzanna
19. Szczerbiak Hanna
20. Wesołowska Natasza
21. Ziółkowski Szymon
22. Żbikowska Wiktoria

KLASA I C
1. Andrzejewska Antonina
2. Błaszczyk Bartłomiej
3. Braer Mateusz
4. Braszkiewicz Hanna
5. Brochocka Zuzanna
6. Bykowski Paweł Józef
7. Daniel Jakub
8. Jankowska Ewa
9. Kaniewski Aleksander
10. Konwent Zuzanna
11. Kopczyński Borys
12. Łukanowska Olga
13. Łukasiewicz Kaja
14. Maciejewski Wiktor
15. Milak Julia
16. Niedośmiałek Wojciech
17. Polewska ? Rolirad Antonina
18. Sobczak Mikołaj
19. Sowiński Mateusz
20. Tomczak Sara
21. Tyczkowska Agata
22. Waszak WojciechWnioski do pobrania TUTAJ. Zarządzenie Burmistrza Miasta Radziejów TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2010 (które jeszcze nie uczęszczają do szkoły podstawowej) do zapisów do klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie. Dzieci w wieku 7 lat do szkoły zgłaszane są obowiązkowo. Rodzice dzieci 6 - letnich mają prawo do zapisu dziecka do szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci mogą liczyć na następujące udogodnienia:

 • klasy nie będą liczyć więcej niż 25 uczniów,
 • dzieci otrzymają darmowe podręczniki do edukacji zintegrowanej w klasie I
 • naukę w klasie prowadzić będzie 1 nauczyciel (prócz zajęć specjalistycznych)
 • czas zajęć lekcyjnych jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci
 • treści programu i tempo realizacji będzie dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia
 • pomocy psychologiczno - pedagogicznej według potrzeb
 • wyodrębnionego miejsca przebywania w szkole i miejsca zabaw
 • rozwijania swoich zainteresowań i talentów w ramach zajęć pozalekcyjnych
 • wskazówek dla rodziców dotyczących rozwoju dzieci w formie ocen opisowych semestralnej i rocznej

Dodatkowo Miejski Zespół Szkół w Radziejowie zapewnia:

 • zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni dla wszystkich uczniów
 • opiekę świetlicową
 • dowożenie dzieci z okolic Radziejowa lub zwrot kosztów dowożenia z miejscowości gdzie nie docierają szkolne linie autobusowe
 • szatnię wyposażoną w szafki z miejscem do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych
 • toalety dostosowane do wieku dzieci

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły: 26 maja 2017 r.

Po tym terminie planuje się zorganizowanie Drzwi otwartych, w których mogą wziąć udział przyszli uczniowie wraz z rodzicami w celu zapoznania się z otoczeniem, nauczycielami i starszymi kolegami w szkole. Terminy podane zostaną później.

Rodziców zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się z ofertą szkoły każdego dnia w godz. 8:00 - 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

KLASA I A

1.    Augustyniak Natasza Lena

2.    Brochocka Hanna

3.    Budziszewski Marcel Jan

4.    Czynszak Zuzanna

5.    Ginczelewski Michał

6.    Gralak Wiktor

7.    Kurtys Maciej

8.    Malinowska Ruth Shilon

9.    Paczkowska Julia

10.Radzimski Aleks

11.Szpolerowska Lena Kaja

12.Walczak Antoni

13.Wojciechowska Lena

Wojciechowska Martyna

Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012