forex trading logo

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - PSP nr 1 w Radziejowie

10 maja 2024 r. o godz. 12:00

odbędą się Drzwi otwarte dla nowych uczniów

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców! 


Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie

na rok szkolny 2024/2025

 • 1. Adamczyk Nikola
 • 2. Barylak Weronika Aleksandra
 • 3. Bavura Marta
 • 4. Bazelewska Łucja
 • 5. Bernaciak Nikodem
 • 6. Budny Tobiasz
 • 7. Bykowski Marek
 • 8. Eltman Pola Krystyna
 • 9. Godlewski Igor
 • 10. Górniewicz Zuzanna
 • 11. Grabowski Paweł
 • 12. Grudewicz Maria
 • 13. Jochym Oliwier
 • 14. Jóźwicka Majka
 • 15. Jurek Wiktoria
 • 16. Klimczak Zofia
 • 17. Kłosowski Leon
 • 18. Kuliberda Iga
 • 19. Lewandowska Kornelia
 • 20. Michalak Wojciech
 • 21. Mikołajewska Daria
 • 22. Miłkowski Aleksander
 • 23. Mirecka Lena
 • 24. Nawrocki Krystian
 • 25. Olejniczak Izabela
 • 26. Olkiewicz Nina
 • 27. Pałaszyńska Anastazja
 • 28. Pawełkiewicz Mateusz
 • 29. Pawłowski Jan
 • 30. Polanowska Nina
 • 31. Pomianowski Jan Józef
 • 32. Przychodzki Igor
 • 33. Radaszewska Blanka
 • 34. Rakowski Arkadiusz
 • 35. Rakowski Franciszek
 • 36. Rutkowski Antoni
 • 37. Stasiak Antoni
 • 38. Staszak Grzegorz
 • 39. Szymczak Zofia
 • 40. Szyper Michalina
 • 41. Śrubas Aleks
 • 42. Świętlicki Marcel
 • 43. Topolski Dawid Łukasz
 • 44. Tyczkowska Julianna
 • 45. Walczak Oliwier
 • 46. Wiśniewski Jan
 • 47. Wojciechowska Hanna
 • 48. Wypijewski Krystian
 • 49. Yunik Ostap
 • 50. Zientek Franciszek

Lista rezerwowa/dzieci nieprzyjętych z uwagi na brak wolnych miejsc:

 • 1. Misiak Alicja - zamieszkała poza obwodem Szkoły

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2017 (które jeszcze nie uczęszczają do szkoły podstawowej) do zapisów do klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie. Dzieci w wieku 7 lat do szkoły zgłaszane są obowiązkowo. Rodzice dzieci 6 - letnich mają prawo do zapisu dziecka do szkoły.

Termin składania zgłoszeń do szkoły: 1 marca - 12 kwietnia 2024 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście w sekretariacie MZS w Radziejowie,
 • po zeskanowaniu elektornicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • pocztą tradycyjną na adres: MZS w Radziejowie, ul. Szkolna 28, 88-200 Radziejów
 • do skrzynki pocztowej na bramce wejściowej szkoly przy ul. Szkolnej 28 w Radziejowie

25 kwietnia 2024 r. zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do szkoły. Następnie, w przypadku wolnych miejsc, do 31 sierpnia 2024 r. prowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Formuarz zgłoszenia do pobrania TUTAJ. Zarządzenie Burmistrza Miasta Radziejów TUTAJ. Uchwała RM Radziejów dotycząca kryteriów przyjęć TUTAJ.

W roku szkolnym 2024/2025 dzieci i rodzice mogą liczyć na następujące warunki nauki:
 • klasy nie będą liczyć więcej niż 25 uczniów; 
 • dzieci otrzymają darmowe podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 • naukę w klasie prowadzić będzie 1 nauczyciel (prócz zajęć specjalistycznych)
 • czas zajęć lekcyjnych jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci
 • treści podstawy programowej i tempo jej realizacji będzie dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia
 • udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej według potrzeb
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, również sportowych
 • uzyskanie wskazówek dla rodziców dotyczących rozwoju dzieci w formie ocen opisowych semestralnej i rocznej
 • w razie konieczności zmianę nauki na tryb zdalny przy pomocy rozwiniętego, jednolitego systemu pracy zdalnej (na bazie pakietu Google Workspace) .

Dodatkowo Miejski Zespół Szkół w Radziejowie zapewnia:

 • zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni dla uczniów klasy zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez rodziców
 • opiekę świetlicową
 • gabinet profilaktyki i medycyny szkolnej
 • dowożenie dzieci z okolic Radziejowa lub zwrot kosztów dowożenia z miejscowości gdzie nie docierają szkolne linie autobusowe (w obwodzie szkoły)
 • szatnię wyposażoną w indywidualne szafki z miejscem do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych (także w sali lekcyjnej)
 • toalety dostosowane do wieku dzieci.

Planuje się zorganizowanie Drzwi otwartych, w których mogą wziąć udział przyszli uczniowie wraz z rodzicami w celu zapoznania się z otoczeniem, nauczycielami i starszymi kolegami w szkole. Terminy podane zostaną po ogłoszonieu listy dzieci przyjętych do szkoły.

Serdecznie zapraszam

Remigiusz Koźmiński
Dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012