forex trading logo

PG nr 1

Statystyki

Home Rekrutacja
Rekrutacja - PSP nr 1 w Radziejowie

Lista dzieci przyjętych do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie na rok szkolny 2020/2021

 • Adrzejewski Adrian
 • Bolewicz Kinga
 • Bolewicz Lena
 • Bolewski Oliwier Aleksander
 • Bykowski  Łukasz
 • Chałaj Igor
 • Czynszak Natalia
 • Czyżewski Aleksander
 • Ejzenchart Zuzanna
 • Eltman Oliwia
 • Felczykowska Zuzanna
 • Gapska Alicja
 • Gnyszek Natalia
 • Górska Oliwia
 • Grabowska Roksana
 • Grzanka Adam
 • Janasiak Amelia Roksana
 • Jędrzejewski Miłosz
 • Jochym Kacper
 • Kaczorowski Cezary
 • Kardasz Alan
 • Kozłowska Tatiana Nadia
 • Kudlińska Lena
 • Kwaśny Kacper Mateusz
 • Łukaszewska Julia
 • Łukomska Marta
 • Maciejewska Hanna Barbara
 • Małkowski Kamil Piotr
 • Markowska Lena
 • Mikołajczak Antoni
 • Nawrocki Paweł
 • Nowacka Wiktoria Julia
 • Orylski Kacper
 • Pacia Dacjan
 • Paczkowski Gracjan
 • Patyk Oliwia
 • Piński Franciszek
 • Przychodzka Nina
 • Rada szewski Mateusz
 • Radkowska Nicola Anna
 • Rogacki Kacper
 • Rzewudzki Adrian
 • Skowroński Adam
 • Smul Zofia
 • Sobecka Lena
 • Stanisławski Filip Jakub
 • Stolarska Gabriela
 • Stramowski Borys
 • Strzyżewska Oliwia
 • Suski Igor
 • Syrocki Jan
 • Szeląg Patryk
 • Szynkowski Bruno
 • Szyper Mikołaj
 • Śmigiel- Woźniarski Artur Michał
 • Walczak Piotr
 • Wielgopolan Bruno
 • Wielgosz Leon
 • Więcławska Laura Luiza
 • Wojciechowski Jakub
 • Wypyszewski Alan
 • Zalewska Klara
 • Zarzycka Julia
 • Ziemkiewicz Filip
 • Żbikowska Marta
UWAGA!

W związku ze specjalnymi środkami w zwalczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju (zamknięcie placówek oświatowych) ustala sie ostateczny termin składania wniosków na maja 2020 r. Jednocześnie informuję, że wnioski należy składać w następujący sposób::
Formuarz zgłoszenia do pobrania TUTAJ. Zarządzenie Burmistrza Miasta Radziejów TUTAJ. Uchwała RM Radziejów dotycząca kryteriów przyjęć TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2013 (które jeszcze nie uczęszczają do szkoły podstawowej) do zapisów do klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie. Dzieci w wieku 7 lat do szkoły zgłaszane są obowiązkowo. Rodzice dzieci 6 - letnich mają prawo do zapisu dziecka do szkoły.

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci mogą liczyć na następujące udogodnienia:

 • klasy nie będą liczyć więcej niż 25 uczniów; planuje się utworzenie 3 oddziałów klas I
 • dzieci otrzymają darmowe podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 • naukę w klasie prowadzić będzie 1 nauczyciel (prócz zajęć specjalistycznych)
 • czas zajęć lekcyjnych jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci
 • treści programu i tempo realizacji będzie dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia
 • pomocy psychologiczno - pedagogicznej według potrzeb
 • wyodrębnionego miejsca przebywania w szkole i miejsca zabaw
 • rozwijania swoich zainteresowań i talentów w ramach zajęć pozalekcyjnych
 • wskazówek dla rodziców dotyczących rozwoju dzieci w formie ocen opisowych semestralnej i rocznej

Dodatkowo Miejski Zespół Szkół w Radziejowie zapewnia:

 • zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni dla wszystkich uczniów
 • opiekę świetlicową
 • dowożenie dzieci z okolic Radziejowa lub zwrot kosztów dowożenia z miejscowości gdzie nie docierają szkolne linie autobusowe (w obwodzie szkoły)
 • szatnię wyposażoną w szafki z miejscem do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych
 • toalety dostosowane do wieku dzieci

Termin składania zgłoszeń do szkoły: 2 marca - 17 kwietnia 2020 r.

Po tym terminie planuje się zorganizowanie Drzwi otwartych, w których mogą wziąć udział przyszli uczniowie wraz z rodzicami w celu zapoznania się z otoczeniem, nauczycielami i starszymi kolegami w szkole. Terminy podane zostaną później.

Rodziców zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się z ofertą szkoły każdego dnia w godz. 8:00 - 14:00.

Serdecznie zapraszam

Remigiusz Koźmiński
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie

KLASA I A

1.   Augustyniak Natasza Lena

2.   Brochocka Hanna

3.   Budziszewski Marcel Jan

4.   Czynszak Zuzanna

5.   Ginczelewski Michał

6.   Gralak Wiktor

7.   Kurtys Maciej

8.   Malinowska Ruth Shilon

9.   Paczkowska Julia

10.Radzimski Aleks

11.Szpolerowska Lena Kaja

12.Walczak Antoni

13.Wojciechowska Lena

Wojciechowska Martyna

Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012