forex trading logo

Statystyki

Home MY EDUCATION MY JOB MY FUTURE
MY EDUCATION MY JOB MY FUTURE

erasmus

Projekt pod tytułem "My education my job my future" jest wynikiem współpracy 8 szkół z Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Cypru, Włoch, Rumunii, Portugalii i Polski. Miejski Zespól Szkół jest koordynatorem projektu we wszystkich tych szkołach.

Działania projektowe, które odbyły się podczas realizowania projektu to:

  • określanie swoich predyspozycji zawodowych i zainteresowań poprzez testy diagnostyczne,
  • uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich, robienia mydła, świec, pizzy
  • uczestnictwo w warsztatach z przedsiębiorczości,
  • realizowanie wywiadów z przedstawicielami zawodów
  • odwiedzanie miejsc pracy: gospodarstwo rolne, Komenda Policji, Straży Pożarnej, Zespół Szkół Mechanicznych, gospodarstwo agroturystyczne, mechanik samochodowy, robienie gazetek o różnych zawodach, prezentacji multimedialnych, zakładek
  • wyszukiwanie informacji na temat poszczególnych zawodów,
  • zorganizowano spotkania z pracownikiem Urzędu Pracy w Radziejowie
  • na terenie szkoły zorganizowano spotkania informacyjne dla nauczycieli przedsiębiorczości oraz dla instytucji, które brały udział w realizacji projektu,
  • nauczyciele i uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół uczestniczyli w 6 spotkaniach międzynarodowych, jedno z tych spotkań zostało zorganizowane na terenie naszej szkoły.

Projekt wyposażył uczestników w kilka koniecznych umiejętności, których będą mogli używać podczas podejmowania decyzji o dalszym kształceniu i dalszej ścieżki kariery. Uczniowie również dowiedzieli się  o możliwości zdobywania certyfikatów oraz możliwości podjęcia kształcenia i pracy w okolicach i za granicą.

Projekt jest aktualny do roku 2020 , jest spójny z polityką Unii Europejskiej i zakłada pohamowania wczesnego kończenia nauki.

www.educationjobfuture.com

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012